Služby

Pro realizaci širokého spektra přepravních potřeb, kterou nabízíme svým zákazníkům, disponuje naše společnost rozsáhlým vozovým parkem moderních a vysoce spolehlivých vozidel předních světových výrobců:

  • tahače MERCEDES – BENZ, MAN a DAF, které jsou vybaveny nejvýkonnějšími kompresory pro tlakování cisteren za účelem pneumatické vykládky přepravovaného materiálu do stacionárních sil a zásobníků
  • cisterny (sklápěcí) Feldbinder KIP 66 m3 pro přepravy práškových i granulovaných materiálů
  • cisterny (sklápěcí) Feldbinder KIP ADR 66 m3 pro přepravy nebezpečných materiálů za speciálních podmínek
  • cisterny (sedlové) Feldbinder 35 až 40 m3 pro přepravy zejména stavebních materiálů
  • sklápěcí návěsy STAS po přepravu jiných druhů materiálu

Informace pro nakládku a vykládku přepravovaných materiálů

Nakládka materiálu:

shora 4 až 6 násypnými otvory o průměru 500 mm. Pro bezproblémovou nakládku je potřeba mít k dispozici dostatečnou manipulační plochu, vzhledem k tomu, že podjezdová výška soupravy je 410 cm.

Vykládka materiálu:

  1. klasicky – vysypáním, vypouštěním materiálu na příjmový koš nebo rošt do podúrovňového zásobníku
  2. pneumaticky – hadice + potrubí o průměru 80 – 100 mm do sil, zásobníků apod. To vše za pomoci výkonného kompresoru, který je součástí našich přepravních souprav nebo cizího zdroje stlačeného vzduchu.

Podmínky vykládky:

cisterna musí být zapatkována a zvednuta. Potřebná výška k manipulaci je cca 12 m, kdy délka soupravy je cca 15 m.

Doba vykládky:

závisí na druhu materiálu a dopravní vzdálenosti (výška zásobníku, počet ohybů, poloměr potrubí, atd.). V průměru se doba vykládky pohybuje cca od 50 do 100 minut.